Messi và Ronaldo xuất sắc nhất châu Âu 3 tháng qua

Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES đã xếp hạng theo vị trí đối với 10 cầu thủ hay nhất