SOI KÈO 1/4: Chelsea đang khát chiến thắng

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự khá nặng, song Chelsea sẽ làm mọi cách để có được 3 điểm